Loader

Çankırı Hakkında Bilmedikleriniz

Çankırı Hakkında Bilmedikleriniz

Yüzölçümü: 8.411 km2

Nüfusu: 186.074

İl Trafik No: 18

Alan Kodu: 376

 

Çankırı'nın İlçeleri; Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı olmak üzere 11 tanedir. 

 • Çankırı MÖ 2000’li yıllarda ilk olarak Hititlerin yaşadığı bir bölge olmuştur.
 • Hititler bölgedeki güçlerini kaybetmeye başlayınca Çankırı ve çevresinde Frigyalılar egemenlik kurdu. Ardından bölgeye sırasıyla Lidyalılar, Persler, Büyük İskender ve Galatlar hakim oldu.
 • ‘Çankırı’ ismi Hititli bir devlet büyüğünün bölgede kurduğu Çangra şehrinden gelmektedir. Zaman geçtikçe bölgedeki Türk akınlarıyla Çankırı ‘Kengiri’ olarak anılmaya başlanmıştır.
 • Roma İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinde bölge toprakları Roma’ya geçmiş ve imparatorluğun parçalanmasının ardından ise Bians bölgede üstünlük kurmuştur.
 • Malazgirt Zaferi’nin ardından Çankırı da birçok Anadolu kenti gibi Türklerin eline geçti. Anadolu’da kurulan birçok beylikten Danişmendliler Çankırı ve çevresinde otorite kurdular. Bölge İlhanlılar tarafından işgal edildikten sonra yine bir Türk Beyliği olan Candaroğullarının hakimiyetine girdi.
 • Çankırı’nın Osmanlı Devleti’ne katılışı ise I. Murat devrinde olmuştur.
 • Çankırı Cumhuriyet’in ilk yıllarında il statüsü elde etmiş ve ismi 1925’e kadar ‘Kengiri’ olarak anılmıştır. 1925’te ilin adı Çankırı şeklinde değiştirilmiştir.
 • Çankırılıların neredeyse 4/3’ü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Buğday, pirinç gibi ürünler fazlaca ekilmekte ve gelir elde edilmektedir.
 • Mısır, arpa, baklagiller, şeker pancarı ve patates de ekilmektedir. Birçok sebze çeşidiyle beraber üzüm de önemli oranda yetişmektedir.
 • Özellikle koyun yetiştiriciliği en çok yapılan hayvancılık faaliyetidir. Diğer yandan tiftik keçisi ve sığır yetiştiriciliği ile arıcılık da yapılmaktadır.
 • Bölgede Tuz Mağarası olarak bilinen yerden ciddi miktarda kaya tuzu elde edilmektedir. Ayrıca linyit, betonit ve alçıtaşı çıkarımı da gerçekleştirilmektedir.
 • Çankırı sanayisi gelişmekte olan merkezlerimizden birisidir. Bölgede tarım ürünlerine bağlı sanayi biraz daha ön plandadır. 
Tasarım Statu CW